PUU

Näin toimimme!

Montessori-päiväkotimme keskeinen ajatus on tukea ja kehittää lapsen omaa persoonallisuutta, kannustaa toimimaan yhdessä sekä tyydyttää lapsen tiedonhalua. Montessori-materiaalin avulla lapsi voi itse, aikuisen opastuksella ja omaa tahtiaan hankkia niitä tietoja ja taitoja, joita hän on valmis omaksumaan.

Montessorilainen kasvatusmenetelmä korostaa lapsen aktiivisuutta sekä oikeutta toimia omista lähtökohdistaan käsin. Oppiminen perustuu toimintaan, jossa lapsi työstää maailman omakseen.

Päiväkodissa valmistetaan aamu- ja välipala sekä lounas.

Päivän kulku


	7.00	 Päiväkoti avautuu
7.00 - 8.30  Aamupala, toimintaa lapsen oman valinnan mukaan
	9.00 	 Aamukokoontuminen: ryhmäopetustuokio, laulua, leikkiä, loruja, satuja, keskustelua
	9.15 	 Työskentelyä Montessori-välineillä, sekä esiopetusta
	10.00 	 Ulkoilua
	11.00 	 Yhteinen kokoontuminen
	11.15 	 Ruokailu
	11.30 	 Pienten päivälepo ja 5-6 vuotiaiden satuhetki sekä vapaavalintaista toimintaa
	13.30 	 Välipala
	14.15 	 Iltapäiväkokoontuminen. Toimintaa sisällä ja ulkona
	16.30 	 Päiväkoti sulkeutuu
		

Toiminnan sisältö

Montessori-välineistö ja -ympäristö tukevat kokonaisvaltaista oppimista. Materiaali on luokiteltu viiteen pääryhmään:

Käytännön elämän harjoitukset
Aistimateriaali
Kielimateriaali
Matematiikka
Kulttuurimateriaali

sisältäen historian, biologian ja maantiedon sekä taideaineet.

Päiväkodin toiminta perustuu 2-6 vuotiaista lapsista koostuvan ryhmän yhdessä tekemiseen, elämmehän maailmassa jossa tulee ottaa huomioon kaiken ikäiset ihmiset. Oppiminen tapahtuu aikuisen avustuksella eri-ikäisten lasten välisessä vuorovaikutuksessa.

Päiväkoti toteuttaa opetussuunnitelmien mukaista esiopetusta. Esiopetus on perheille ilmaista.